Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Ανακοινώσεις

Πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών κατά τη διάρκεια της πανδημίας στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για το διάστημα από 08-02-2021 έως 31-10-2021

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου εκδήλωσε …