Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Οδηγίες αναζήτησης βιβλιογραφίας μαθημάτων

Επιλέγουμε Αναζήτηση στον Υποκατάλογο Μαθήματα

Όρος Αναζήτησης (τίτλος Μαθήματος):

“Μαθηματική Ανάλυση”

Αποτέλεσμα αναζήτησης

Λόγω προσωρινού προβλήματος του καταλόγου, εμφανίζεται λίστα μη αναγνώσιμη

Πρόταση: μέχρι να ξεπεραστεί το πρόβλημα, επιλέξτε Αναλυτική Εμφάνιση

Θα εμφανιστεί η λίστα επιπλέον με το όνομα (του πρώτου στην εγγραφή), διδάσκοντα

Επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο τίτλο μαθήματος, βλέπουμε την εγγραφή του Μαθήματος με όλα τα στοιχεία του και τη βιβλιογραφία που εντοπίστηκε στις συλλογές της Κ. Βιβλιοθήκης.

Στην εγγραφή Μαθήματος, επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο βιβλίο από τη βιβλιογραφία, μεταφερόμαστε σε εγγραφή του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης

Όπου διατίθεται όλη η σχετική πληροφορία για κάθε αντίτυπο του τίτλου