Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

null

Στόχος του περιοδικού είναι η ενημέρωση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για τεχνολογικά θέματα, ερευνητικά προγράμματα και αναπτυξιακά έργα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

null

Ο Προμηθέας αποτελεί τη διμηνιαία εφημερίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εκδίδεται από το 2016 σε ηλεκτρονική μορφή ανοικτής πρόσβασης.

Εκδότες/διαθέτες που παρέχουν όλα ή κάποια από τα περιοδικά τους με καθεστώς ανοικτής πρόσβασης