Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Υπηρεσία Διαδανεισμού

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. για την πληρέστερη κάλυψη των ερευνητικών αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχει  στα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας τη δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.

Δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας Διαδανεισμού δίνεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας (Δ.Ε.Π, Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Επιστημονικοί Συνεργάτες, Διοικητικό Προσωπικό, Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι Διδάκτορες) αρκεί να είναι εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής παρέχεται  στους χρήστες βιβλιογραφικό υλικό το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ή των τομέων του Ε.Μ.Π. και συγχρόνως προμηθεύει άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες με δικό της   υλικό.

O χρήστης αυτής της υπηρεσίας μπορεί να αιτηθεί φωτοτυπίες άρθρων περιοδικών, πρότυπα και αποσπάσματα μονογραφιών. Ομοίως  μπορεί να δανειστεί μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στον Κανονισμό του Διαδανεισμού.

Η υπηρεσία του  Διαδανεισμού  λειτουργεί κεντρικά μέσω του  Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών(ΣΕΑΒ) και σε συνεργασία  με το  Εθνικό  Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)  και τη Βρετανική Βιβλιοθήκη(BL)

Χρήση της υπηρεσίας Διαδανεισμού σε βήματα

  1. Επιλέγεται τον σύνδεσμο:  Ηλεκτρονική Υποβολή και Παρακολούθησης Αιτήσεων Διαδανεισμού
  2. Από την σελίδα Διαδανεισμός επιλέγετε τον σύνδεσμο Είσοδος
  3. Ακολούθως επιλέγετε το προφίλ Είσοδος Εγγεγραμμένων Μελών Βιβλιοθηκών
  4. Εισάγεται τη βιβλιοθήκη στην οποία είσαστε μέλος, δηλαδή Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Κεντρική Βιβλιοθήκη
  5. Εισάγετε το όνομα  χρήστη (Barcode) που βρίσκεται στην κάρτα βιβλιοθήκης (ή πάσο) και τον Κωδικό(Pin), και επιλέγεται Επόμενη Σελίδα

Για περισσότερες πληροφορίες:  Οδηγός χρήσης

Αιτήσεις  με τον ίδιο τρόπο μπορούν να γίνουν και μέσω του Καταλόγου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ → Διαδανεσμός

  1. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας απαιτείται η πληρότητα και εγκυρότητα των στοιχείων της αιτούμενης βιβλιογραφίας.
  2. Τα περισσότερα αιτήματα ικανοποιούνται σε διάστημα 5-10 ημερών είτε από Ελλάδα είτε από την British Library. Η Βιβλιοθήκη δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις άφιξης του υλικού.
  3. Ο χρήστης ειδοποιείται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή του υλικού που αιτήθηκε.
  4. Για περιορισμό του κόστους της υπηρεσίας courier, οι διαδανεισμοί  από βιβλιοθήκες εντός λεκανοπεδίου Αττικής  γίνεται αποκλειστικά από τους ίδιους τους χρήστες.

[show-team category=’diadanismos’ layout=’grid’ style=’img-rounded,img-white-border,text-left,img-above,3-columns’ display=’photo,position,social,email,telephone,name’]