Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Αποστολή, Όραμα & Αξίες

Αποστολή

Αποστολή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π. είναι η ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Ιδρύματος, αξιοποιώντας καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογία στο χώρο των βιβλιοθηκών και της επιστήμης πληροφόρησης.

Όραμα

Όραμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π. είναι να καταστεί κέντρο ανακάλυψης, παραγωγής και διάδοσης της γνώσης και να διακριθεί στο χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης, με έμφαση στην έρευνα, τη μάθηση και την κοινωνική προσφορά. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης πληροφόρησης ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σύγχρονες και αναπτυγμένες υπηρεσίες με σκοπό τη δημιουργία μιας κουλτούρας εξερεύνησης και επιθυμίας για γνώση.

Αξίες

Ακεραιότητα: Καθοδηγούμενοι από τις αρχές της πληροφοριακής παιδείας, της αποφυγής λογοκλοπής και της πνευματικής ιδιοκτησίας, προσπαθούμε να χτίσουμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ευθύνης.

Εξειδίκευση: Παρέχουμε πρόσβαση σε μια αξιόλογη συλλογή τεκμηρίων και ηλεκτρονικών πηγών. Δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στην κριτική σκέψη, μαθαίνουμε στην ακαδημαϊκή κοινότητα να αναζητά, να χρησιμοποιεί και να αξιολογεί τις πηγές που παρέχουμε.

Καινοτομία: Αναπτύσσουμε πληροφοριακά συστήματα που βοηθούν στην οργάνωση της πληροφορίας, τη διάδοση της γνώσης και δίνουν την ευκαιρία για αξιοποίηση όλων των αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης και τη χρήση τους για την ανάπτυξη της έρευνας.

Πρωτοβουλία: Προσπαθούμε να είμαστε παρόντες στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ευαισθητοποιούμαστε για θέματα που αφορούν στους φοιτητές, στην ακαδημαϊκή τους απόδοση, στην ευημερία τους και ενεργούμε με σκοπό αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή ακαδημαϊκή εμπειρία.