Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Ηλεκτρονικά Βιβλία

null

Περιλαμβάνει πάνω από 3700 βιβλία και καλύπτει όλα τις θεματικές κατηγορίες. Πρόκειται για τη συλλογή της NetLibrary η οποία φιλοξενείται πλέον από το περιβάλλον του διαθέτη EBSCO.

null

Πλήρες κείμενο σε 170 περίπου τίτλους σειρών, οι 91 από τους οποίους είναι πλέον διαθέσιμοι μέσω της ιστοσελίδας της Emerald.

null
Πλήρες κείμενο σε 400 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων των συλλογών Chemical, Petrochemical and Process Engineering Collection, Mechanical Engineering and Materials Collection, Electronics and Electrical Engineering Collection.
null

Πλήρες κείμενο σε 140 περίπου τίτλους των συλλογών Emerald Business, Management and Economics και Emerald Social Sciences. Τρεις από τους τίτλους σειρών (Innovation and Leadership in English Language Teaching, Syntax and Semantics, Studies in Writing) έχουν αγοραστεί από τον Brill και είναι πλέον διαθέσιμοι μονάχα μέσω της δικής του πλατφόρμας.

null
Πλήρες κείμενο στα πρακτικά συνεδρίων της IEEE.
null
Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 45.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνουν μονογραφίες, μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα όπως εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κ.λ.π.
null
Πλήρες κείμενο σε 500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που καλύπτουν θέματα Αρχαιολογίας, Κλασσικών Σπουδών και Δικαίου.
null
Πλήρες κείμενο σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία του Wiley (περισσότεροι από 20.000 τίτλοι).

Ανοικτής πρόσβασης.

null
Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου. Στόχος του Αποθετηρίου είναι η συστηματική καταγραφή, οργάνωση και μακροχρόνια διατήρηση συγγραμμάτων και μαθησιακών αντικειμένων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.
null
Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 15000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων 300 εκδοτών.
null
Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 8.000 τίτλους ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών βιβλίων διαφόρων διακεκριμένων εκδοτών, κυρίως στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
null
Πρόκειται για πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων ανοικτής πρόσβασης. Συγκεντρώνει περισσότερους από 20.000 τίτλους σε θεματικές κατηγορίες όπως: αρχιτεκτονική, επιστήμη, μαθηματικά, μεταφορές, τεχνολογία και μηχανική και υπολογιστές.
null
Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 5.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων.
null
Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 2.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων διαφόρων διακεκριμένων πανεπιστημιακών εκδόσεων.
null
Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 700 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων.
null
Πλήρες κείμενο σε 400 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων του Taylor & Francis.