Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Virtual Private Network (VPN) Ε.Μ.Π.

Η υπηρεσία πρόσβασης μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Networks – VPN) προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του ΕΜΠ που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω τρίτων δικτύων να αποκτήσουν πρόσβαση με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο του ιδρύματος και στις υπηρεσίες του.
Η σύνδεση γίνεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (OpenVPN), το οποίο δημιουργεί ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του δικτύου του ΕΜΠ. Ο υπολογιστής του χρήστη αποκτά διεύθυνση IP που προέρχεται από το δικτύο του ΕΜΠ. Για όσο χρόνο η σύνδεση παραμείνει ενεργή όλη η δικτυακή κίνηση του χρήστη διέρχεται μέσα από το νέο κανάλι. Τα δεδομένα που διακινούνται κρυπτογραφούνται με τη χρήση του πρωτοκόλλου SSL καθιστώντας τη σύνδεση ασφαλή.
Η χρήση της υπηρεσίας VPN από τους χρήστες του ιδρύματος που συνδέονται από απομακρυσμένα δίκτυα (π.χ. επισκέπτες σε άλλα δίκτυα) ή από εναλλακτικά δίκτυα πρόσβασης (π.χ. συνδέσεις ADSL) προσφέρει πλεονεκτήματα όπως:

Πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μόνο μέσω του δικτύου του ΕΜΠ, όπως για παράδειγμα οι συνδρομές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και η χρήση των εξυπηρετητών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδρύματος.
Ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΜΠ και του διαδικτύου ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια του δικτύου πρόσβασης.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία χρειάζεστε:
Προσωπικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Κωδικό στην κεντρική υπηρεσία καταλόγου.
Το κατάλληλο λογισμικό σύνδεσης.

Οι χρήστες της υπηρεσίας οφείλουν να συμμορφώνονται με τον ‘Κανονισμό αποδεκτής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών’ που εγκρίθηκε από τη σύγκλητο (15/7/2011)

Οδηγίες Σύνδεσης στο VPNF.A.Q. VPN

Στην περίπτωση που έχετε απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία αρωγής χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. – 17:00 μ.μ. για το δίκτυο δεδομένων και δέχεται τις κλήσεις μέσω τηλεφώνου 210 – 772-1861, fax 210 – 772-1866 ή άμεσα στο κτίριο του ΚΕΔ. Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση help-data@noc.ntua.gr.

Το κείμενο παραχωρήθηκε από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π..