Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Συλλογές Κλειστής Πρόσβασης

Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π.

Είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας ανασύστασης της παλαιάς συλλογής της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Έχουν ταξινομηθεί περίπου 60.000 τόμοι βιβλίων και περιοδικών (1096 τίτλοι) που έχουν εκδοθεί από τον 17ο αιώνα μέχρι το 1950. 0 κύριος όγκος της συλλογής αποτελείται από παλιά και σπάνια βιβλία, φυλλάδια, χάρτες, γκραβούρες και εγκυκλοπαίδειες.

H εξυπηρέτηση πραγματοποιείται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης κάθε Πέμπτη από 9:00 έως 13:00.

 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η συλλογή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από το 1872 μέχρι σήμερα.

H εξυπηρέτηση πραγματοποιείται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης κάθε Πέμπτη από 9:00 έως 13:00.

 

Ιστορική Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτονικής και Καλών Τεχνών

Περιλαμβάνει περίπου 3.600 βιβλία και 2.000 τόμους περιοδικών που έχουν εκδοθεί πριν το 1950.

H εξυπηρέτηση πραγματοποιείται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης κάθε Πέμπτη από 9:00 έως 13:00.