Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φωτοτυπίες

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα παραρτήματά της στην Πατησίων διαθέτουν τέσσερα (4) φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, για την εξυπηρέτηση των χρηστών τους. Τα φωτοαντιγραφικά αυτά μηχανήματα βρίσκονται δύο (2) στον 1ο όροφο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ένα (1) στον ισόγειο χώρο της Βιβλιοθήκης/Αναγνωστηρίου κτ. Αβέρωφ (Ροτόντα) και ένα (1) στον τέταρτο όροφο της Βιβλιοθήκης/Αναγνωστηρίου κτ. Μπουμπουλίνας (4 ος όροφος).

Η φωτοτύπηση γίνεται με χρήση μαγνητικής κάρτας την οποία οι χρήστες μπορούν να προμηθευτούν από τους αυτόματους πωλητές μαγνητικών καρτών. Το κόστος για την αγορά της κάρτας ανέρχεται στο 1,50 €  και αντιστοιχεί σε πενήντα (50) φωτοαντίγραφα Α4 ή εικοσιπέντε Α3.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων της Βιβλιοθήκης για την φωτοτύπηση υλικού που δεν ανήκει στις συλλογές της, όπως φοιτητικές σημειώσεις, κ.ά. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2121/93) περί πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύεται η φωτοτύπηση εκτεταμένων αποσπασμάτων υλικού της βιβλιοθήκης.