Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Ιδρυματικό αποθετήριο

Μέσω του DSpace@NTUA συλλέγεται, αποθηκεύεται, ευρετηριάζεται, διατηρείται και διανέμεται ψηφιακά το ερευνητικό έργο των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΜΠ. Συγκεκριμένα λειτουργεί ως Ιδρυματικό Αποθετήριο για τις διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, καθώς και τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ. Επίσης περιλαμβάνεται ψηφιοποιημένο υλικό (βιβλία και περιοδικά) από την Ιστορική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ.

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο λειτουργεί με το λογισμικό διαχείρισης ψηφιακών συλλογών ανοικτού κώδικα DSpace v.1.8, και υλοποιεί το πρωτόκολλο OAI-PMH 2.0 ώστε να εξασφαλίζεται η ανοικτή πρόσβαση και η συγκομιδή μεταδεδομένων.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου Ε.Μ.Π. (24/2/2006) «Κάθε σπουδαστής ο οποίος αποκτά δίπλωμα ή πτυχίο από το Ίδρυμα οφείλει να καταθέτει υποχρεωτικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή της τελικής εργασίας του (διπλωματικής εργασίας, μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής) και πιθανώς σχετικού συνοδευτικού υλικού. Η ακριβής μορφή του ηλεκτρονικού περιεχομένου και η διαδικασία κατάθεσης αυτού θα καθορίζονται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη».

[show-team category=’no-descriptionapothetirio’ layout=’grid’ style=’img-rounded,img-white-border,text-left,img-above,3-columns’ display=’photo,position,social,email,telephone,name’]