Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης

Υπάρχουν έξι (6) αίθουσες ομαδικής μελέτης στον 2ο όροφο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ζωγράφου και διατίθενται σε ομάδες τριών ατόμων και πάνω και με διάρκεια χρήσης έως τρεις ώρες. Οι αίθουσες είναι κατάλληλες για ομαδική μελέτη ή εκπόνηση εργασιών.

Για τη χρήση της αίθουσας απαιτείται η παραλαβή του κλειδιού από τον πάγκο πληροφοριών με ταυτόχρονη προσκόμιση μίας φοιτητικής ταυτότητας ή διπλώματος οδήγησης ή αστυνομικής ταυτότητας. Στις αίθουσες δεν επιτρέπεται το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα, όπως και σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Η μέγιστη χρήση της αίθουσας περιορίζεται σε τρεις (3) ώρες με δικαίωμα παράτασης για μία (1) ώρα ακόμα, αν δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Με τη λήξη του καθορισμένου χρόνου οι χρήστες οφείλουν να αιτούνται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ενδεχόμενη επέκταση χρήσης της αίθουσας. Μετά την χρήση της αίθουσας το κλειδί πρέπει να επιστραφεί στον πάγκο πληροφοριών.