Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Α. Καθόρισε την έκταση και το είδος της πληροφορίας που χρειάζεσαι για την εργασία σου