Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Χάρτης κάλυψης WiFi

 • Κτήριο Διοίκησης (Kυλικείο, Αίθουσα Τελετών – Αίθουσα Συγκλήτου, Γραφείο Πρύτανη, Γραφείο Αντιπρυτάνεων, Διάδρομοι στον 1ο και 2ο όροφο)
 • Κέντρο Δικτύων (Κτήριο 1)
 • Εστιατόριο ΕΜΠ (εσωτερικός χώρος)
 • Αίθουσες Πολυμέσων και Τηλεκπαίδευσης (εσωτερικά οι αίθουσες, τηλεδιάσκεψης 1 & 2, τηλεκπαίδευσης και το αμφιθέατρο πολυμέσων)
 • Βιβλιοθήκη (αναγνωστήρια Α,Β και κεντρική αίθουσα, του ισογείου και του πρώτου ορόφου. Το Β αναγνωστήριο καλύπτεται αλλά έχει χαμηλό σήμα που σημαίνει ότι κάποιοι φορητοί ίσως να μην μπορούν να συνδεθούν. Δεν υπάρχει κάλυψη στον δεύτερο όροφο.
 • Κτήριο Πληροφορικής (pc-labs, ισογείου και 1ου ορόφου)
 • Κτήρια Μηχανολόγων/Ναυπηγών (Αμφιθέατρα Α και Ζ, Πλατεία έξω από το εστιατόριο του ΕΜΠ μέχρι μια απόσταση 60μ περίπου από το εστιατόριο.)
 • ΣΕΜΦΕ (Θυρωρείο, Κυλικείο και Αμφιθέατρα 1,2,3,4 και όλος χώρος έξω απο αυτά)
 • Κτήρια Μεταλλειολόγων (Αμφιθέατρα)
 • Κτήρια Χημικών Μηχανικών (Αμφιθέατρα 1 και 2,  χώροι στο ισόγειο και στον 2ο όροφο)
 • Κτήριο Φυσικής  (Αμφιθέατρο, Ισόγειο, 1ος και 2ος όροφος)
 • Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων (Αμφιθέατρα 1,2,3 και διάδρομοι)
 • Κτήριο Λιμενικών
 • Κτήρια Πολιτικών Μηχανικών (Γραμματεία, Αμφιθέατρο -μέσα και έξω από αυτό-, Pc-lab, Κυλικείο, Αίθουσα Εκδηλώσεων)
 • Κτήρια Τοπογράφων (Κτήριο Γεωπληροφορικής, Κτήριο Βέη, Νέο Κτήριο Πτ Α, Λαμπαδάρειο Κτήριο στο Ισόγειο, 1ος και 2ος όροφος)
 • Γυμναστήριο
 • Κτήριο Διοίκησης Νέων Φοιτητικών Εστιών
 • Κτήρια Αντοχής Υλικών (Κεντρικό κτήριο και κτήριο Β)

Δείτε το χάρτη με τα σημεία πρόσβασης αναλυτικά εδώ