Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Ιδρυματικό Αποθετήριο

Στο Ιδρυματικό Αποθετήριο συλλέγεται, αποθηκεύεται, ευρετηριάζεται, διατηρείται και διανέμεται ψηφιακά το ερευνητικό έργο των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΜΠ. Συγκεκριμένα λειτουργεί ως Ιδρυματικό Αποθετήριο για τις διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, των οποίων η υποβολή είναι υποχρεωτική, καθώς επίσης και για τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ.

Ψηφιοποιημένες Πηγές

null

Η Ελληνική Επιστημονική και Τεχνική Βιβλιογραφία (1830-1940) περιλαμβάνει υλικό δημοσιευμένο στην Ελλάδα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι το 1940. Σκοπός της βιβλιογραφίας είναι να διευκολύνει τους ερευνητές που ασχολούνται µε την ιστορία των επιστημών και της τεχνολογίας.

Περιοδικά

null

Ήταν μηνιαίο περιοδικό σύγγραμμα του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου από το 1899 έως το 1947. Τυπώνονταν στα τυπογραφεία Μιχ. Ι. Σαλίβερος.

null

Το περιοδικό Πυρφόρος ξεκίνησε να εκδίδεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Μάιο του 1992 μέχρι το 2003. Στα πλαίσια των δράσεων του ΕΣΠΑ το 2013 ψηφιοποιήθηκε και φιλοξενείται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π.