Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Υπηρεσία Δανεισμού

Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ λειτουργεί ως δανειστική για όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας καθώς και στους αποφοίτους του ΕΜΠ. Για το δανεισμό είναι απαραίτητη η κάρτα βιβλιοθήκης.

Η διάρκεια δανεισμού εξαρτάται από το είδος του υλικού και από την ιδιότητα του χρήστη (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός φοιτητής, επιστημονικός συνεργάτης, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και μέλος ΔΕΠ).

Η ιδιότητα του χρήστη επιβεβαιώνεται με την επίδειξη της κάρτας βιβλιοθήκης, η οποία είναι αυστηρά προσωπική.

Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός σε άτομα που δε διαθέτουν κάρτα Βιβλιοθήκης, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συλλογές (ηλεκτρονικές ή έντυπες) εντός του χώρου της βιβλιοθήκης καθώς και να φωτοτυπήσουν τμήμα του έντυπου υλικού που τους ενδιαφέρει.

Για την έκδοση κάρτας χρειάζεται:

  1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης που γίνεται μέσω της σελίδας της Βιβλιοθήκης, επιλέγοντας “Ηλ. Κατάλογος” και εν συνεχεία “Νέα εγγραφή μέλους Βιβλιοθήκης”
  2. Επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο), η οποία πιστοποιείται στην συνέχεια ως κάρτα βιβ/κης για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές, μέλη Δ.Ε.Π. , Ε.Δ.Ι.Π. , Ε.Τ.Ε.Π.,  Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό.

Οι χρήστες που δεν μπορούν να αποκτήσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) χρειάζεται να προσκομίσουν:

  • μία πρόσφατη φωτογραφία και βεβαίωση από τον αντίστοιχο Τομέα/Γραμματεία ενώ,
  • για το εκπαιδευτικό, διοικητικό & τεχνικό προσωπικό ΕΜΠ, μία πρόσφατη φωτογραφία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Κανονισμό Δανεισμού καθώς και τις Συχνές Ερωτήσεις Δανεισμού.

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Δανεισμού στο Ε-mail: libloan@central.ntua.gr