Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Δ. Κατάγραψε αποτελεσματικά τη νέα γνώση που αποκομίζεις, ώστε να προβάλλεται η προσωπική σου κρίση