Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Κανονισμός Λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π.

Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της (έντυπου και ηλεκτρονικού) μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη του Ε.Μ.Π. καθώς και το ευρύτερο κοινό.

Δικαίωμα δανεισμού και διαδανεισμού απολαμβάνουν όλα τα μέλη του Ε.Μ.Π. καθώς και απόφοιτοι του Ε.Μ.Π. αφού  προμηθευτούν την κάρτα Βιβλιοθήκης.

Οι απόφοιτοι του Ε.Μ.Π. μπορούν να αποκτήσουν το δικαίωμα δανεισμού και διαδανεισμού αφού γίνουν  μέλη της Βιβλιοθήκης και  προμηθευτούν την ετήσια κάρτα της. Το ύψος της συνδρομής για την απόκτηση κάρτας Βιβλιοθήκης είναι 30 € ετησίως. Το ύψος της συνδρομής τροποποιείται μετά από εισήγηση της Βιβλιοθήκης και σχετική απόφαση της Συγκλητικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης (ΣΕΒΙ).

Στην είσοδο της Βιβλιοθήκης οι χρήστες πρέπει να προμηθεύονται κλειδιά για τα ειδικά ντουλάπια φύλαξης για να τοποθετούν τα σακίδιά τους (σακούλες, τσάντες, κ.α.). Επιτρέπονται οι τσάντες για τα laptop, όχι όμως και τα μεγαλύτερα σακίδια. Οι χρήστες φέρουν προσωπική ευθύνη για τη φύλαξη ή την απώλεια αντικειμένων υψηλού κόστους όπως πορτοφόλια, χρήματα, laptop κ.α. Εξαιρούνται οι χρήστες με προβλήματα υγείας.

Μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης τηρείται ησυχία και δεν επιτρέπονται το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητών και ροφημάτων, εκτός νερού. Απαραίτητος επίσης είναι και ο σεβασμός στο υλικό της Βιβλιοθήκης (Η/Υ, φωτοτυπικά, έπιπλα, βιβλία κ.τ.λ.).

Οι χρήστες που ενδιαφέρονται για χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό στον κεντρικό εξυπηρετητή (server) “central.ntua.gr” του Ε.Μ.Π., για χρήση των PCs.

Όλοι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τα φωτοτυπικά μηχανήματα, αφού προμηθευτούν την ειδική μαγνητική κάρτα από τον αυτόματο πωλητή που δέχεται μόνο κέρματα (1,50 ευρώ για 50 αντίγραφα).

Όλοι οι χρήστες έχουν δυνατότητα χρήσης των Δωματίων Ομαδικής Μελέτης οι οποίες βρίσκονται στον 2ο όροφο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ζωγράφου, αρκεί η ομάδα να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) άτομα, με ταυτόχρονη προσκόμιση στον πάγκο πληροφοριών μίας φοιτητικής ταυτότητας ή διπλώματος οδήγησης ή  αστυνομικής ταυτότητας. Η μέγιστη χρήση του δωματίου περιορίζεται σε τρείς (3) ώρες με δικαίωμα παράτασης ανά μία (1) ώρα αν δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Με τη λήξη του καθορισμένου χρόνου οι χρήστες οφείλουν να αιτούνται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ενδεχόμενη επέκταση  χρήσης της αίθουσας.

Οι χρήστες που πραγματοποιούν εκτενή βιβλιογραφική έρευνα πρέπει να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της Βιβλιοθήκης ή να ζητούν πληροφορίες από το προσωπικό στο Γραφείο εξυπηρέτησης χρηστών.

Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια το υλικό της Βιβλιοθήκης που χρησιμοποίησαν. Μετά την χρήση τους, οι χρήστες κλείνουν τα βιβλία και τα αφήνουν με τάξη, είτε στην άκρη του τραπεζιού, είτε στο χώρο που τους υποδεικνύεται από τον/την υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες με ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό και ασυνέπεια προς τον κανονισμό χρήσης της Βιβλιοθήκης αποκλείονται από την χρήση της Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της. Οι αντίστοιχες περιπτώσεις μελών Δ.Ε.Π. ή τεχνικού και διοικητικού προσωπικού παραπέμπονται στη Σύγκλητο.