Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Ε.Μ.Π.

Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της (έντυπου και ηλεκτρονικού) μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη του Ε.Μ.Π. καθώς και το ευρύτερο κοινό. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που χρησιμοποιούν το χώρο για λόγους προώθησης,  πώλησης ή διαφήμισης αντικειμένων. Επίσης δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που σκοπό έχουν να διαταράξουν την λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Δικαίωμα δανεισμού και διαδανεισμού απολαμβάνουν όλα τα μέλη του Ε.Μ.Π. καθώς και απόφοιτοι του Ε.Μ.Π. (δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη) αφού  προμηθευτούν την κάρτα Βιβλιοθήκης.

Παρέχονται υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διαθέτοντας τέσσερις σταθμούς εργασίας Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (τρεις σταθεροί και ένας φορητός) που επιτρέπουν την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση χωρίς  διακρίσεις και φραγμούς.

Μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης τηρείται ησυχία και δεν επιτρέπονται το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητών. Επιτρέπεται η κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση ροφημάτων επιτρέπεται σε επαναχρησιμοποιούμενα κλειστά  δοχεία (θερμός). Απαραίτητος είναι ο σεβασμός στο υλικό της Βιβλιοθήκης (Η/Υ, φωτοτυπικά, έπιπλα, βιβλία κ.τ.λ.).

Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του ασύρματου δικτύου του Ε.Μ.Π. (wifi) στα μέλη του ιδρύματος.  Επίσης παρέχεται η δυνατότητα ημερήσιας  χρήσης του ασύρματου δικτύου του Ε.Μ.Π. (wifi) στους επισκέπτες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με την ενεργοποίηση ημερήσιου κωδικού.

Όλοι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τα φωτοτυπικά μηχανήματα, αφού προμηθευτούν την ειδική μαγνητική κάρτα από τον αυτόματο πωλητή που δέχεται μόνο κέρματα (1,50 ευρώ για 50 αντίγραφα).

Οι χρήστες που πραγματοποιούν εκτενή βιβλιογραφική έρευνα πρέπει να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της Βιβλιοθήκης ή να ζητούν πληροφορίες από το προσωπικό στο Γραφείο εξυπηρέτησης χρηστών.

Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια το υλικό της Βιβλιοθήκης που χρησιμοποίησαν. Μετά την χρήση τους, οι χρήστες κλείνουν τα βιβλία και τα αφήνουν με τάξη, είτε στην άκρη του τραπεζιού, είτε στο χώρο που τους υποδεικνύεται από τον/την υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες με ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό και ασυνέπεια προς τον κανονισμό χρήσης της Βιβλιοθήκης αποκλείονται από την χρήση της Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της. Οι αντίστοιχες περιπτώσεις μελών Δ.Ε.Π. ή τεχνικού και διοικητικού προσωπικού παραπέμπονται στη Σύγκλητο.