Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

FAQ Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία;

Η υπηρεσία απευθύνεται πρωτίστως σε όλη την πολυτεχνειακή κοινότητα αλλά και σε εξωτερικούς χρήστες για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη Βιβλιοθήκη και στις υπηρεσίες της.

Τι ερωτήσεις μπορεί να κάνει κάποιος;

Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι σύντομες και συγκεκριμένες και να αφορούν σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και με τις πληροφοριακές πηγές της βιβ/κης (τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, τα ηλεκτρονικά περιοδικά κλπ.).

Πόσες ερωτήσεις μπορώ να κάνω την ημέρα;

Ο αριθμός των ερωτήσεων περιορίζεται σε δύο (2) ερωτήσεις ανά άτομο την ημέρα.

Πότε λαμβάνω απάντηση;

Οι απαντήσεις θα λαμβάνονται εντός μίας (1) ή δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Πού λαμβάνω απάντηση;

Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο τηλέφωνο που ορίσατε στο αίτημά σας.

Καπνίζου Μαρία
Υπεύθυνη Υπηρεσίας Εργαστηρίων ΠΠ
210 772 2317
Μάτση Κατερίνα
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 3877
Καραχρήστου Ευαγγελία
Τμηματάρχης Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης Χρηστών
210 772 1250
Γουσούλη Ελένη
Διοικητικό προσωπικό
210 772 1578
Καραπατάκη Βασιλική
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 2229
Σισαμάκη Ευγενία
Διοικητικό Προσωπικό
210 772 4017