Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

FAQ Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία;

Η υπηρεσία απευθύνεται πρωτίστως σε όλη την πολυτεχνειακή κοινότητα αλλά και σε εξωτερικούς χρήστες για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη Βιβλιοθήκη και στις υπηρεσίες της.

Τι ερωτήσεις μπορεί να κάνει κάποιος;

Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι σύντομες και συγκεκριμένες και να αφορούν σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και με τις πληροφοριακές πηγές της βιβ/κης (τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, τα ηλεκτρονικά περιοδικά κλπ.).

Πόσες ερωτήσεις μπορώ να κάνω την ημέρα;

Ο αριθμός των ερωτήσεων περιορίζεται σε δύο (2) ερωτήσεις ανά άτομο την ημέρα.

Πότε λαμβάνω απάντηση;

Οι απαντήσεις θα λαμβάνονται εντός μίας (1) ή δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Πού λαμβάνω απάντηση;

Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο τηλέφωνο που ορίσατε στο αίτημά σας.

[show-team  exclude=’321,326,369′ category=’department-of-information-users-services-gr,danismos’ layout=’grid’ style=’img-rounded,img-white-border,text-left,img-above,4-columns’ display=’photo,website,position,social,freehtml,location,email,telephone,name’]