Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Ε. Πνευματική ιδιοκτησία και λογοκλοπή

Έστω ότι έχεις να ετοιμάσεις μια εργασία με θέμα: «Οι θετικές συνέπειες της ανάγνωσης».
Έστω ότι έχεις πραγματοποιήσει βιβλιογραφική έρευνα για να βρεις πληροφορίες, σχετικά με το θέμα.
Έστω ότι ανάμεσα στις αξιόλογες πληροφορίες που βρήκες, συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

Πηγή 1
«Η εμπειρία της ανάγνωσης εμπεριέχει την καλλιέργεια της φαντασίας, την όξυνση της κρίσης, την ενθάρρυνση του συναισθήματος, τη διαφυγή από τον κόσμο της πραγματικότητας, τη φαντασιακή προβολή και τη συνεπαγόμενη αισθητική συγκίνηση. Τα φιλικά «πρόσωπα» των βιβλίων συνοδεύουν τον αναγνώστη τους στις καθημερινές εκδηλώσεις του ατομικού του βίου και ταυτόχρονα τον οδηγούν σε μια καθολική νοηματοδότηση της ζωής. Το υποκείμενο της ανάγνωσης εκτίθεται στην ετερότητα άλλων προσώπων, άλλων τόπων ή ιστορικών περιόδων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει την πιθανότητα της βαθύτερης και ουσιαστικότερης κατανόησης του εαυτού του, αναγνωρίζοντας έτσι ότι ο εαυτός του είναι εύπλαστος και εξελίξιμος μέσα στο χρόνο.».
Πηγή 2
“Children’s voluntary reading positively correlates with school grades, vocabulary growth, reading comprehension, verbal fluency, general information, and attitudes towards reading. Drawing on qualitative interviews collected alongside six waves of longitudinal survey data in an urban setting in eastern USA, we argue that voluntary reading by adolescents also provides learning opportunities that scaffold identity formation, afford ‘spaces’ where youth rehearse and relationally enact gender roles, ethnic/racial identification, and fashion educational aspirations. The interviews with African American and European American youth were conducted in five visits and spanned 3 years through senior high school and 1 year post-high school. Methods of inductive and narrative analysis identified patterns of benefits and potential drawbacks of voluntary reading. Amount of voluntary reading was affected by school, family, and social and work commitment pressures, and fulfilled a number of broad roles. What and how youth were reading was as important as the amount. Significantly, reading allowed adolescents to explore possible selves—an interest in historical figures helped one African American male to develop values resisting stereotypes of male or African American, just as an African American female came to resist conforming to gender and racial stereotypes in dress and occupational ambitions. Relationships between voluntary reading habits, family context and educational aspirations were identifiable for a number of the interviewees.”

Η ως άνω άσκηση δημιουργήθηκε με βάση τα περιεχόμενα του βιβλίου: Stern, Linda. What every student should know about avoiding plagiarism. Longman Publishing Group, 2006.