Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

FAQ Διαδανεισμού

Τι είναι και τι παρέχει η υπηρεσία Διαδανεισμού;

Η υπηρεσία Διαδανεισμού εντοπίζει για εσάς και προμηθεύει έντυπο και μη υλικό από άλλες βιβλιοθήκες. Απαραίτητη προϋπόθεση το υλικό αυτό να μην περιλαμβάνεται στις συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων.

Ποιοι έχουν δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας Διαδανεισμού;

Δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας δίνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ε.Μ.Π. (μέλη Δ.Ε.Π, Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Επιστημονικούς Συνεργάτες, Διοικητικό Προσωπικό, Προπτυχιακούς/Μεταπτυχιακούς Φοιτητές & Υποψήφιους Διδάκτορες) με την προϋπόθεση να  είναι κάτοχοι της κάρτας Βιβλιοθήκης. Για όσους δεν ανήκουν στην πολυτεχνειακή κοινότητα δεν παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης  στην υπηρεσία Διαδανεισμού .

Τι υλικό μπορώ να ζητήσω;

Μπορείτε να ζητήσετε μονογραφίες, άρθρα περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, αποσπάσματα από βιβλία, πρότυπα, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές.

Για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία Διαδανεισμού τι πρέπει να κάνω;

Σε κάθε περίπτωση το υλικό που αιτείστε δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται  στις συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ή των παραρτημάτων του Ε.Μ.Π,  είτε σε  έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.  Στη συνέχεια θα πρέπει να αναζητήσετε το υλικό  που επιθυμείτε μέσω του  Συλλογικού  Καταλόγου  των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και ακολούθως να υποβάλλετε  ηλεκτρονικά το αίτημά σας στην υπηρεσία Διαδανεσμού μέσω του site της Βιβλιοθήκης.

Τα βήματα για να συνδεθείτε με την υπηρεσία Διαδανεισμού είναι τα εξής:

Από το site της Βιβλιοθήκης επιλέγεται: Ηλεκτρονική Υποβολή και Παρακολούθηση Αιτήσεων Διαδανεισμού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας και στην υπηρεσία Διαδανεισμού πρέπει να κάντε χρήση του αριθμού της φοιτητικής σας κάρτας(πάσο) ή του barcode της κάρτας Βιβλιοθήκης, καθώς επίσης και του προσωπικού  σας κωδικού (pin).

Περισσότερα βλ. Υπηρεσία Διαδανεισμού

Υπάρχει χρέωση για την υπηρεσία;

Η υπηρεσία Διαδανεισμού παρέχεται στους χρήστες δωρεάν, με ανώτατο όριο  10 παραγγελίες ανά χρήστη ανά ακαδημαϊκό έτος. Περισσότερα βλ. στον Κανονισμό του Διαδανεισμού.

Ποια είναι η διάρκεια περιόδου δανεισμού;

Η διάρκεια του δανεισμού καθορίζεται από την δανειστική βιβλιοθήκη. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες έχουν ορίσει μια περίοδο δανεισμού δύο εβδομάδων. Ανανεώσεις δεν γίνονται. Η ημερομηνία επιστροφής σας γνωστοποιείται με την παραλαβή του υλικού από την  Βιβλιοθήκη μας.

Πού επιστρέφω το υλικό διαδανεισμού;

Εάν έχετε παραλάβει το υλικό διαδανεισμού από τη Βιβλιοθήκη μας, θα πρέπει να το  επιστρέψετε  στο Γραφείο Διαδανεισμού ή στις «Πληροφορίες» στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Στην περίπτωση όμως που εσείς προσωπικά παραλάβατε το υλικό από άλλη βιβλιοθήκη, θα πρέπει  να το επιστρέψετε στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη.

[show-team category=’diadanismos’ layout=’grid’ style=’img-rounded,img-white-border,text-left,img-above,3-columns’ display=’photo,position,social,email,telephone,name’]