Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Συλλογές Σχολών και Τομέων Ε.Μ.Π.

Εκτός της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΕΜΠ λειτουργεί μια Βιβλιοθήκη Σχολής που εξυπηρετεί,  κατά κύριο λόγο, μέλη ΔΕΠ και φοιτητές. Υπάρχουν επίσης κάποιες μικρές κλειστές συλλογές Τομέων που εξυπηρετούν μετά από συνεννόηση και  κατά περίπτωση:

Α. Βιβλιοθήκη της Σχολής  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1992 με τη συνένωση αρκετών βιβλιοθηκών των Τομέων της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. Το 1995 αποφασίστηκε η μεταφορά της στο κτήριο Η.Μ.Μ.Υ. όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα. Λειτουργεί εξ’ ολοκλήρου με δικό της σύστημα λειτουργίας, από σπουδαστές του Τμήματος σε συνεργασία με ειδική επιτροπή καθηγητών διορισμένη από τη Σχολή. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή,  9:30 -19:30. Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης προσαρμόζεται ανάλογα. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει υλικό που αφορούν κυρίως στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθώς και του Μηχανικού Υπολογιστών.  Η συλλογή της περιλαμβάνει βιβλία και περιοδικά και είναι δανειστική. Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης περιγράφει την ίδια τη βιβλιοθήκη, τους κανόνες λειτουργίας της καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρει (δανεισμός βιβλίων & διπλωματικών-διδακτορικών, βιβλία σχολής,  διανομή λογισμικού, Άρτεμις, φωτοτυπίες, βιβλιοδεσία). Όλες οι υπηρεσίες, εκτός από τη διανομή λογισμικού, προσφέρονται σε όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας.

Αίθουσα B.0.9A – Κτήριο Η.Μ.Μ.Υ.
Τηλ. επικοινωνίας:  210 – 772 1085.
Email:library@lib.ece.ntua.gr.

Γ. Σχολή  Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Κλειστή συλλογή του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών. Διαθέτει βιβλία και λίγα περιοδικά και εξυπηρετεί μέλη ΔΕΠ & φοιτητές. Εξυπηρέτηση μετά από συνεννόηση με την κα. Δραγουμάνη Σταυρούλα Τηλ. επικ.:  210 – 7722097 & Περράκη Μαρία Τηλ. επικ.:  210 – 77222115

Δ. Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Η κλειστή μη δανειστική συλλογή της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Γεωδαισία) διαθέτει μικρό αριθμό βιβλίων και διπλωματικών εργασιών. Η συλλογή πρόκειται να μεταφερθεί και να ενσωματωθεί στην συλλογή της Βιβλιοθήκης. Τηλ. επικοινωνίας:  210 – 772 4218.

Ε. Σχολή  Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων
Η μη προσβάσιμη συλλογή του Τομέα Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών διαθέτει μικρό αριθμό βιβλίων και  διπλωματικών εργασιών. Τηλ. επικοινωνίας:  210 – 772 2848, κα Δρομάζου.