Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Βιβλιογραφία Μαθημάτων

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΜΠ έχει αναπτύξει υπηρεσία που σκοπό έχει να προσφέρει άμεση  πληροφόρηση σχετικά με τα τεκμήρια που περιλαμβάνονται στις Συλλογές της και καλύπτουν βιβλιογραφικά τα μαθήματα που διδάσκονται στις Σχολές του Πολυτεχνείου.

Το περιεχόμενο της Βιβλιογραφίας Μαθημάτων έχει δημιουργηθεί συγκεντρώνοντας την πληροφορία που αντλεί από το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συγγραμμάτων Εύδοξος, καθώς και τη βιβλιογραφία που εντοπίζεται στις ιστοσελίδες σχολών, τμημάτων ή ακόμα και μαθημάτων, όπως προτείνουν οι εκάστοτε διδάσκοντες. Η ενημέρωση της υπηρεσίας είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία ανανεώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας γίνεται μέσα από τον Κατάλογο της βιβλιοθήκης, στην «Απλή» αναζήτηση, επιλέγοντας «Μαθήματα» και υπάρχει δυνατότητα εύρεσης είτε με το όνομα του Διδάσκοντα, είτε με τον τίτλο του Μαθήματος.

Καπνίζου Μαρία
Υπεύθυνη Υπηρεσίας Εργαστηρίων ΠΠ
210 772 1564