Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Δοκιμαστική πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων SciFinder

Η Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με την Chemical Abstracts Society (CAS) παρέχει στα μέλη του, δοκιμαστική πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων SciFinder. Η περίοδος δοκιμής θα διαρκέσει από τις 10 Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2018.
Για την χρήση της βάσης απαιτείται η εγγραφή μέσω στης ακόλουθης ιστοσελίδας. Είναι υποχρεωτικό η σύνδεση να γίνει μέσω IP του ΕΜΠ και κατά την συμπλήρωση των στοιχείων ταυτοποίησης να καταχωρήσετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΜΠ.
Στην περίοδο δοκιμαστικής πρόσβασης περιλαμβάνονται και οι εφαρμογές PatentPakTM και MethodsNowTM. Η αναζήτηση σε αυτές μπορεί να γίνει και μέσω της SciFinder.
Για οδηγίες και εκπαιδευτικό υλικό δείτε εδώ.