Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο για την για την Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις που προέρχονται από έργα του Ορίζοντα 2020

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, ως Εθνικοί Κόμβοι για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα και στην Κύπρο αντίστοιχα, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), διοργανώνουν μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), στην ελληνική γλώσσα.
Σκοπός τους είναι η ενημέρωση του ελληνικού ακαδημαϊκού και ερευνητικού κοινού, για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα που αφορούν την Ανοικτή Πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και δεδομένα, την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Έρευνα στην Ευρώπη.

Το πρώτο σε σειρά διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, από 11:00 – 12:00.
Περισσότερες πληροφορίες