Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων MathSciNet

Η Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρέχει στα μέλη του, πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων MathSciNet της American Mathematical Society. Η δαπάνη καλύφθηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος και εγκρίθηκε από την Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Η συνδρομή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Για την πρόσβαση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της MathSciNet. Σημειώνεται ότι απαιτείται αναγνώριση διεύθυνσης IP του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.