Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Κατάθεση εργασιών στο παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πατησίων για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μεταπτυχιακές Εργασίες (ΔΠΜΣ), Διδακτορικές Διατριβές & Μεταδιδακτορικά 

 1. Υποβολή της εργασίας στο DSpace (Ηλεκτρονικό αρχείο σε PDF έως 50MB)
 2. Κατάθεση της εργασίας στη Βιβλιοθήκη-Παράρτημα Πατησίων
  1. Έντυπη εργασία
  2. 1 CD/DVD στο οποίο περιέχεται η εργασία σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF

 

Διαλέξεις 

 1. Υποβολή της εργασίας στο DSpace (Ηλεκτρονικό αρχείο σε PDF έως 50MB)
 2. Κατάθεση της διάλεξης στη Βιβλιοθήκη-Παράρτημα Πατησίων
  1. Έντυπη εργασία
  2. Τρίπτυχη βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα
  3. 1 CD/DVD στο οποίο περιέχεται (α) η διάλεξη σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF και (β) η τρίπτυχη βεβαίωση χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντα.

 

Διπλωματικές Εργασίες

 1.  Υποβολή της εργασίας στο DSpace (Ηλεκτρονικό αρχείο σε PDF έως 50MB & εικόνες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).
 2. Κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στη Βιβλιοθήκη-Παράρτημα Πατησίων
  1. Έντυπη εργασία
  2. Τρίπτυχη βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα
  3. 1 CD/DVD στο οποίο περιέχεται (α) η διπλωματική εργασία σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF, (β) η τρίπτυχη βεβαίωση χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντα και (γ) οι εικόνες.