Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Δοκιμαστική πλήρης πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά της AIAA

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με την AIAA εξασφάλισε δοκιμαστική πλήρη πρόσβαση στα περιοδικά AIAA Journal και Journal of Aircraft μέχρι τις 15 Μάιου 2019.
Πρόκειται για δύο από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των περιοδικών του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (AIAA).
Για την πρόσβαση απαιτείται αναγνώριση διεύθυνσης IP του Ε.Μ.Π.
Ενημερωτικό φυλλάδιο