Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Δημοσίευση προσκλήσεων συμμετοχής στο έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι προσκλήσεις συμμετοχής στο έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ με ημερομηνία ενεργοποίησης της διαδικασίας υποβολής στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Αφορούν συγγράμματα στις εξής θεματικές περιοχές:

  • Μαθηματικά και Πληροφορική (Mathematics and Computer Science)
  • Φυσικές Επιστήμες και Γεωπονικές Επιστήμες (Natural Sciences and Agricultural Sciences)
  • Επιστήμες Μηχανικών και Τεχνολογία (Engineering and Technology)
  • Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Ζωής, Βιολογικές Επιστήμες (Medicine and Health Sciences, Life Sciences, Biological Sciences)
  • Δίκαιο και Κοινωνικές Επιστήμες (Law and Social Sciences)
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (Humanities and Arts)

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες: συγγραφείς, αξιολογητές και άλλοι συντελεστές χρειάζεται να εγγραφούν προηγουμένως στο Μητρώο του έργου κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την σύναψη οποιασδήποτε είδους σύμβαση. Η εγγραφή είναι δυνατή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου. Δείτε σχετικά και την συνημμένη πρόσκληση.