Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων του «Ευδόξου»

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η παραλαβή των επιστροφών των διδακτικών συγγραμμάτων του «Ευδόξου», κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Η εναπόθεση του υλικού γίνεται σε ειδικό χώρο στην είσοδο. Τα βιβλία χρειάζεται να συνοδεύονται από το σχετικό έντυπο για κάθε ένα χωριστά.