Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Παράταση της δοκιμαστικής πρόσβασης στην πύλη στατιστικών δεδομένων Statista

Σας ενημερώνουμε ότι παρατάθηκε η δοκιμαστική πλήρης πρόσβαση στην πύλη στατιστικών δεδομένων Statista μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στατιστικών, έρευνας και δεδομένων της αγοράς με πρόσβαση σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο στατιστικές, προβλέψεις, φακέλους, μελέτες και αμέτρητες πληροφορίες για 80.000 θέματα από περισσότερες από 22.500 πηγές. Η πλατφόρμα συνδυάζει οικονομικά δεδομένα, καταναλωτικές ή δημογραφικές τάσεις και δημοσκοπήσεις. Όλα τα δεδομένα παρουσιάζονται σε 4 διαφορετικές μορφές (PDF, XLS, PNG, PPT).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο. Επίσης διατίθενται οδηγοί χρήσης και ένα σύντομο εισαγωγικό βίντεο.

Για την πρόσβαση απαιτείται αναγνώριση διεύθυνσης IP του Ε.Μ.Π.