Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Web Literacy / Digital Literacy / Media Literacy / Fact checking

Πρόκειται για το είδος της Παιδείας που επιτρέπει την αναγνώριση και αξιολόγηση ψηφιακού περιεχομένου, ώστε να επέλθει η απαραίτητη κριτική ανάλυσή του και η εύστοχη χρήση του (Kellner, & Share, 2007).

Ενας χρήσιμος οδηγός για την αξιολόγηση ψηφιακου περιεχομένου από το διαδίκτυο (blogs, websites, social media, κλπ) παρέχεται από τα παρακάτω βήματα αξιολόγησης ψηφιακών πηγών, όπως έχουν διαμορφωθεί από τον M. Caulfield (2017):

  • Ελέγξτε αν κάποιος έχει κάνει τον απαραίτητο έλεγχο της πληροφορίας: Κάποιες φορές τον έλεγχο που χρειαζόμαστε τον έχει ήδη κάνει κάποιος πριν από εμάς.

Fact checking websites:

Α) Factchecker.gr

Β) Ellinikahoaxes.gr

  • Εντοπίστε την αρχική πηγή της πληροφορίας: Συχνά η πληροφορία που βρίσκουμε σε διάφορες ψηφιακές πηγές προέρχεται από διαφορετική αρχική πηγή. Αυτή η αρχική πηγή πρέπει να εντοπιστεί για να αξιολογηθεί.
  • Διαβάστε πλευρικά:Αντί να εμβαθύνουμε στην πηγή για να διαπιστώσουμε την αξιοπιστία της, είναι δόκιμο να εξερευνήσουμε τι κριτικές έχει δεχτεί η πηγή από άλλους ανθρώπους (σχετικά με τον εκδότη, τον συγγραφέα κλπ). Η αλήθεια βρίσκεται στο δίκτυο.
  • Επανεκκίνηση: Στην περίπτωση που μπερδευτούμε ή αδυνατούμε να καταλήξουμε σε συμπέρασμα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιστρέψουμε στο σημείο εκκίνησης και να ξανακάνουμε την έρευνα έχοντας κατά νου όλες τις καινούριες πληροφορίες που έχουμε αποκτήσει από την αρχική μας διαδικασία.