Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Χρήσιμα εργαλεία ανοικτής πρόσβασης για την δημιουργία βιβλιογραφικών παραπομπών

  1. Heal-Link: Η ενιαία μηχανή αναζήτησης Heal-Link δίνει τη δυνατότητα αυτόματης βιβλιογραφικής παραπομπής στις πηγές που ευρετηριάζει, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο.
  2. Google Scholar: Δίνει την δυνατότητα της αυτόματης δημιουργίας βιβλογραφικής παραπομπής σε όλες τις πηγές που ευρετηριάζει, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο.
  3. Mendeley: Προσφέρει την δυνατότητα δημιουργία βιβλιογραφικών παραπομπών, καθώς και τη δυνατότητα αποθήκευσης όλης της βιβλιογραφίας δημιουργώντας την προσωπική σας βιβλιοθήκη. Απαιτείται η εγκατάσταση του open source λογισμικού και το πλήρες κείμενο της πηγής.
  4. Zotero: είναι εργαλείο δημιουργίας βιβλιογραφικών παραπομπών. Έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει, διαχειριστεί και να δημιουργήσει βιβλιογραφικές αναφορές, ενώ συνεργάζεται με το MS Word. Απαιτεί την εγκατάσταση του λογισμικού και το πλήρες κείμενο της πηγής.

Επιπλέον χρήσιμα εργαλεία δημιουργίας βιβλιογραφικών παραπομπών για όλα τα είδη πηγών: