Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Α. Determine the extent and the kind of information you need in order to develop your assignment

This is the initial step of the process where: