Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Δοκιμαστική πλήρης πρόσβαση στην βάση δεδομένων ZbMATH

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με τον οίκο Springer εξασφάλισε δοκιμαστική πλήρη πρόσβαση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 στην zbMATH.
Η συγκεκριμένη βάση καλύπτει την βιβλιογραφία στους τομείς των θεωρητικών μαθηματικών και των εφαρμοσμένων μαθηματικών σε πεδία όπως οι φυσικές επιστήμες, η επιστήμη υπολογιστών, τα οικονομικά και η μηχανική. Επίσης, καλύπτει την ιστορία και τη φιλοσοφία των μαθηματικών. Την επιμέλεια της έχουν από κοινού το FIZ Karlsruhe, η Heidelberg Academy of Sciences and Humanities και η European Mathematical Society (EMS). Μέχρι στιγμής, η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 4 εκατομμύρια αναφορές από 3.000 επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 180.000 βιβλία. Στην zbMATH παρέχονται σύνδεσμοι σε περιεχόμενο πλήρους κειμένου, και ειδικά ανοικτού περιεχομένου μέσω ElibM, EuDML κ.α. Δίδεται επίσης δυνατότητα προβολής της ιστορικού δημοσίευσης μέσω των προφίλ τόσο των συντακτών, όσο και των περιοδικών.

Για την πρόσβαση απαιτείται αναγνώριση διεύθυνσης IP του Ε.Μ.Π.