Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού Νο 13/2012, για το Έργο “Αναβάθμιση Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π.”