Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Δοκιμαστική πλήρης πρόσβαση στην βάση δεδομένων CNKI Express

Μέσω του του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση CNKI Express μέχρι την 15η Ιουλίου 2024.

Πρόκειται για βάση δεδομένων της China National Knowledge Infrastructure (CNKI), που είχε αναπτυχθεί από τοTsinghua University. Περιλαμβάνει ακαδημαϊκές πηγές από τη Κίνα, όπως περιοδικά, διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων, εφημερίδες, επετηρίδες κλπ. Σε επιλεγμένες δημοσιεύσεις παρέχεται μηχανική μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Διατίθεται και θεματική κατηγοριοποίηση:

 • Mathematics/ Physics/ Mechanics/ Astronomy,
 • Chemistry/Metallurgy/Environment/ Mine Industry,
 • Architecture/Energy/ Traffic/ Electro mechanics etc.,
 • Agriculture,
 • Medicine & Public Health,
 • Literature/History/Philosophy, Politics/Military
 • Affairs/ Law,
 • Education & Social Sciences,
 • Electronic Technology & Information Science,
 • Economics & Management

Εκπαιδευτικό υλικό θα βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να συμβουλεύεστε και το σχετικό φυλλάδιο.

Προσφέρονται δύο σημεία πρόσβασης:

 • CNKI για όλο το περιεχόμενο της βάσης (περιοδικά, διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων, εφημερίδες, επετηρίδες κλπ.),
 • Academic Reference (AR) για πηγές (βιβλία, περιοδικά, περιλήψεις) μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Για την πρόσβαση απαιτείται αναγνώριση διεύθυνσης IP του Ε.Μ.Π. Για απομακρυσμένη σύνδεση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Δικτύων ΕΜΠ

Φυλλάδιο