Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Open Access Workshop for Authors Wiley

Στο πλαίσιο των συμφωνιών ανοικτής πρόσβασης που έχει υπογράψει ο ΣΕΑΒ με διεθνείς επιστημονικούς εκδότες ο οίκος Wiley θα διεξαγάγει δύο διαδικτυακά σεμινάρια με στόχο να εξοικειωθεί η ερευνητική κοινότητα με τη διαδικασία δημοσίευσης ενός άρθρου.

Πιο αναλυτικά, θα επικεντρωθούν στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο/η συγγραφέας στο σύστημα του εκδότη, όταν το άρθρο του/της γίνει αποδεκτό προς δημοσίευση, καθώς και στο πώς μπορεί να προωθήσει το άρθρο του/της μόλις αυτό δημοσιευθεί.

Θα έχουν διάρκεια μίας ώρας το καθένα, και θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας Go-To-Webinar, η οποία θα παρέχει βεβαίωση παρακολούθησης και πρόσβαση στην ηχογράφηση 24 ώρες μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Θα διεξαχθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες και απαιτείται εγγραφή για την παρακολούθησή τους.

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023, στις 3pm CEST / 4pm EEST/IST

Εγγραφή: https://attendee.gotowebinar.com/register/1468231084427822426

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023, στις 3pm CEST / 4pm EEST/IST

Εγγραφή: https://attendee.gotowebinar.com/register/2632890975173073502

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στον ιδρυματικό υπεύθυνο για το ΕΜΠ, κύριο Αλέξανδρο Ηλιάκη: ailiak@mail.ntua.gr. 2107724095, είτε στο Παράρτημα Επιστημονικής Επικοινώνησης ΣΕΑΒ: scholarly@heal-link.gr, 2610 96 96 25 και το Γραφείο Ηλεκτρονικών Πηγών ΣΕΑΒ: support@heal-link.gr, 2310 99 79 26.