Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

An introduction to F1000

Στο πλαίσιο των συμφωνιών ανοικτής πρόσβασης που έχει υπογράψει ο ΣΕΑΒ με διεθνείς επιστημονικούς εκδότες πρόκειται να διεξαχθούν τους προσεχείς μήνες σεμινάρια που αφορούν στη διαδικασία δημοσίευσης στους εν λόγω εκδότες. Τα σεμινάρια αυτά θα είναι στοχευμένα για κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά, θα είναι δε ιδιαιτέρως χρήσιμα για όσα μέλη του ΣΕΑΒ προτίθενται να υποβάλλουν εργασίες προς δημοσίευση στα περιοδικά των συγκεκριμένων εκδοτών.

Το συγκεκριμένο αφορά την πύλη HEAL1000 και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  28 Μαρτίου 2023 στις 12:00. Θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα.

Για την εγγραφή συμπληρώστε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Λίγα λόγια για την HEAL1000, φιλοξενείται στην αναγνωρισμένη πλατφόρμα Ανοικτής Έρευνας της F1000, την F1000Research. Εξασφαλίζει σε όλους τους συγγραφείς που σχετίζονται με τον ΣΕΑΒ τη γρήγορη δημοσίευση διαφόρων ερευνητικών αποτελεσμάτων, επιταχύνοντας έτσι τη διάδοση της γνώσης και τις νέες ανακαλύψεις. Δείτε περισσότερα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στον ιδρυματικό υπεύθυνο για το ΕΜΠ, κύριο Αλέξανδρο Ηλιάκη: ailiak@mail.ntua.gr. 2107724095, είτε στο Παράρτημα Επιστημονικής Επικοινώνησης ΣΕΑΒ: scholarly@heal-link.gr, 2610 96 96 25 και το Γραφείο Ηλεκτρονικών Πηγών ΣΕΑΒ: support@heal-link.gr, 2310 99 79 26.