Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

IEEE Authorship Session

Στο πλαίσιο των συμφωνιών ανοικτής πρόσβασης που έχει υπογράψει ο ΣΕΑΒ με διεθνείς επιστημονικούς εκδότες πρόκειται να διεξαχθούν τους προσεχείς μήνες σεμινάρια που αφορούν στη διαδικασία δημοσίευσης στους εν λόγω εκδότες. Τα σεμινάρια αυτά θα είναι στοχευμένα για κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά, θα είναι δε ιδιαιτέρως χρήσιμα για όσα μέλη του ΣΕΑΒ προτίθενται να υποβάλλουν εργασίες προς δημοσίευση στα περιοδικά των συγκεκριμένων εκδοτών.

Το πρώτο αφορά τον οίκο IEEE και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2023 στις 14:00. Θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα.

IEEE Authorship SessionHow to Get Published Under the HEAL-Link Open Access Agreement with IEEE

Για την εγγραφή συμπληρώστε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον ιδρυματικό υπεύθυνο για το ΕΜΠ, κύριο Αλέξανδρο Ηλιάκη, 2107724095 και ailiak@mail.ntua.gr