Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Διακοπή Υπηρεσίας Διαδανεισμού από 21/07/2022 έως και 26/08/2022

Σας ενημερώνουμε ότι για το διάστημα από 21/07/2022 έως και 26/08/2022 η Υπηρεσία  Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Ε.Μ.Π. δεν θα πραγματοποιεί αιτήματα Διαδανεισμού.