Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης – Αναγνωστηρίου κτ. Μπουμπουλίνας (4ος όρ.)

Σας ενημερώνουμε πως τροποποιούνται οι ημέρες και ώρες λειτουργίας στη Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο κτ. Μπουμπουλίνας (4ος όρ.)
Ημέρες και ωράριο λειτουργίας :
Δεύτερα, Τετάρτη, Παρασκευή: 8.30 – 15.00
Tρίτη, Πέμπτη: 8.30 – 18.00