Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Διακοπή Υπηρεσίας Διαδανεισμού 26/07/2021 έως και 20/08/2021

Για την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών η λειτουργία της Υπηρεσίας Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Ε.Μ.Π. διαμορφώνεται ως εξής: για το διάστημα από 26/07/2021 έως και 20/08/2021 δεν θα πραγματοποιούνται οι Υπηρεσίες που αφορούν αιτήματα Διαδανεισμού.