Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Πρόσβαση στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδότη De Gruyter

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της επικείμενης σύναψης σύμβασης με τον εκδοτικό οίκο De Gruyter, ο ΣΕΑΒ έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση σε περισσότερους από 340 “peer-reviewed” τίτλους περιοδικών σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες καθώς και σε θετικές επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και ιατρική. Συγκεκριμένα, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση στις παρακάτω συλλογές του εκδότη:

Science, Technology, Engineering, Medicine

Social Sciences and Humanities

Ο De Gruyter προσφέρει βασικό περιεχόμενο αναγνωρισμένων επιστημονικών εταιρειών, όπως:

  • International Union of Pure and Applied Chemistry
  • Mineralogical Society of America
  • Society for Biochemistry and Molecular Biology
  • Mineralogical Society of Great Britain and Ireland
  • American Energy Society
  • German Mathematical Society
  • European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
  • European Optical Society
  • International Federation of Library Associations and Institutions
  • Societas Linguistica Europaea

114 περιοδικά του De Gruyter περιλαμβάνονται στα Clarivate Analytics Journal Citation Reports και απέκτησαν Impact Factor το 2019. ενώ 62 περιοδικά βελτίωσαν την κατάταξή τους.

Τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας του εκδοτικού οίκου De Gruyter μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για την πρόσβαση απαιτείται αναγνώριση διεύθυνσης IP του Ε.Μ.Π. Εξ αποστάσεως είναι εφικτή με την χρήση του λογισμικού VPN.