Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Νέα υπηρεσία “Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο”

Στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης ΕΜΠ λειτουργεί ηλεκτρονική υπηρεσία πληροφόρησης και βοήθειας, “Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο” για όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας προσφέροντας πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και με τις πληροφοριακές πηγές της βιβ/κης, τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, τα ηλεκτρονικά περιοδικά κλπ.