Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

3η Ενημερωτική Εκδήλωση για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 έως 13:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Αττικής, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας WEBEX, την οποία παρέχει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συνδεθούν για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση μέσω του συνδέσμου:

https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=m61eca68085c061a815e9124c13c02889

Meeting number: 165 724 4589

Password: 3fMMEAYjN86

Πρόγραμμα:

  • 00-11.20: Εισαγωγή – Γενική παρουσίαση του Έργου Κάλλιπος+, από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, Ν. Μήτρου, Καθηγητή ΕΜΠ
  • 20-12.00: Αναλυτική παρουσίαση του Έργου από το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου, Δ. Κουή, Επ. Καθηγητή ΠΑΔΑ
  • 00-13.00: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Στον δικτυακό τόπο του Έργου υπάρχει ήδη ένα αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις (αρχείο pdf).

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 18/9/2020 δημοσιεύτηκαν οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συγγραφής ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, το οποίο υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ και το Παράρτημα ΣΕΑΒ στο ΕΜΠ, ως συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ.