Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Διαδικτυακό σεμινάριο στην βάση δεδομένων Reaxys

Ο εκδοτικός οίκος Elsevier στα πλαίσια της ελεύθερης πρόσβασης στη βάση δεδομένων Reaxys, που παρέχει στα ελληνικά πανεπιστήμια, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο στα Αγγλικά με τα εξής θέματα:

*Finding literature in Reaxys.
*Reaxys Structure editor.
*Reaxys Query builder.
*Reaxys Synthesis planner.

 

Παρέχονται δύο εναλλακτικές ημερομηνίες:

Τρίτη 21 Απριλίου 11:00πμ. με 12:00μμ. https://elsevier.zoom.us/s/142470847

Πέμπτη 23 Απριλίου 11:00πμ. με 12:00μμ. https://elsevier.zoom.us/s/494626745

Υπενθύμιση: η ελεύθερη πρόσβαση στην Reaxys θα διαρκέσει έως την 31η Μάιου 2020 και απαιτείται αναγνώριση IP του ΕΜΠ.