Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

FAQ Παραγγελιών υλικού

Γιατί η βιβλιοθήκη δεν δέχεται παραγγελίες από μέλη ΔΕΠ;

Η βιβλιοθήκη δεν μπορεί ν υλοποιήσει όλες τις παραγγελίες λόγω των περιορισμένων κονδυλίων από τον τακτικό προϋπολογισμό. Αρμόδια για την απόφαση είναι η Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης Σ.Ε.Β.Ι.

Η Βιβλιοθήκη λαμβάνει επιπρόσθετη χρηματοδότηση;

Οι ανάγκες της υπηρεσίας καλύπτονται από τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού για την Κεντρική Διοίκηση. Δεν χρηματοδοτείται από τα προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Τι μπορώ να κάνω αν χρειάζομαι οπωσδήποτε κάποιο υλικό;

Θα πρέπει να υποβάλλετε αίτημα μέσω του εκπροσώπου της Σχολής στη Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης Σ.Ε.Β.Ι. Θα συμπεριλάβετε αιτιολόγηση και το εκτιμώμενο κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Αλέξανδρο Ηλιάκη, E-mail: :ailiak@mail.ntua.gr, Τηλέφωνο: 2107724095.

Ποιοι μπορούν να κάνουν παραγγελίες μέσω Ευδόξου;

Τα βιβλία προτείνονται από τις σχολές και μόνο κατόπιν υπόδειξης των καθηγητών της κάθε σχολής.

Πόσες φορές το χρόνο γίνονται παραγγελίες;

Οι παραγγελίες του Ευδόξου γίνονται δυο φορές τον χρόνο (για το εαρινό και το χειμερινό εξάμηνο) όταν ανοίγει από το ΥΠΑΙΘ η πλατφόρμα του Ευδόξου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Παλαιού Αλεξάνδρα, Ε-mail: alpal@central.ntua.gr, Τηλέφωνο: 2107721875.

[show-team ids=’339′ layout=’grid’ style=’img-rounded,img-white-border,text-left,img-above,normal-float’ display=’photo,website,position,social,freehtml,location,email,telephone,name’]