Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Εύδοξος – Επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΜΠ και το Παράρτημα της στο Συγκρότημα Πατησίων δέχονται καθημερινά, στις ώρες λειτουργίας τους τις επιστροφές συγγραμμάτων που παραλήφθηκαν παράτυπα μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «Εύδοξος».

Κατά την επιστροφή των συγγραμμάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώνουν μία συγκεκριμένη φόρμα, ξεχωριστά για κάθε επιστρεφόμενο αντίτυπο. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική φόρμα εδώ.