Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Υπηρεσία Δανεισμού

Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ λειτουργεί ως δανειστική για όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας καθώς και στους αποφοίτους του ΕΜΠ. Για το δανεισμό είναι απαραίτητη η κάρτα βιβλιοθήκης.

Η διάρκεια δανεισμού εξαρτάται από το είδος του υλικού και από την ιδιότητα του χρήστη (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός φοιτητής, επιστημονικός συνεργάτης, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και μέλος ΔΕΠ).

Η ιδιότητα του χρήστη επιβεβαιώνεται με την επίδειξη της κάρτας βιβλιοθήκης, η οποία είναι αυστηρά προσωπική.

Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός σε άτομα που δε διαθέτουν κάρτα Βιβλιοθήκης, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συλλογές (ηλεκτρονικές ή έντυπες) εντός του χώρου της βιβλιοθήκης καθώς και να φωτοτυπήσουν τμήμα του έντυπου υλικού που τους ενδιαφέρει.

Για την έκδοση κάρτας χρειάζεται:

  1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης που γίνεται μέσω της σελίδας της Βιβλιοθήκης, επιλέγοντας “Ηλ. Κατάλογος” και εν συνεχεία “Νέα εγγραφή μέλους Βιβλιοθήκης”
  2. Επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο), η οποία πιστοποιείται στην συνέχεια ως κάρτα βιβ/κης για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές, μέλη Δ.Ε.Π. , Ε.Δ.Ι.Π. , Ε.Τ.Ε.Π.,  Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό.

Οι χρήστες που δεν μπορούν να αποκτήσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) χρειάζεται να προσκομίσουν:

  • μία πρόσφατη φωτογραφία και βεβαίωση από τον αντίστοιχο Τομέα/Γραμματεία ενώ,
  • για το εκπαιδευτικό, διοικητικό & τεχνικό προσωπικό ΕΜΠ, μία πρόσφατη φωτογραφία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Κανονισμό Δανεισμού καθώς και τις Συχνές Ερωτήσεις Δανεισμού.

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Δανεισμού στο Ε-mail: libloan@central.ntua.gr

Καπνίζου Μαρία
Υπεύθυνη Υπηρεσίας Εργαστηρίων ΠΠ
210 772 2317
Μάτση Κατερίνα
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 3877
Καραχρήστου Ευαγγελία
Τμηματάρχης Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης Χρηστών
210 772 1250
Γουσούλη Ελένη
Διοικητικό προσωπικό
210 772 1578
Καραπατάκη Βασιλική
Βιβλιοθηκονόμος
210 772 2229
Σισαμάκη Ευγενία
Διοικητικό Προσωπικό
210 772 4017