Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Β. Ανακάλυψε που να ψάξεις για πληροφορίες σχετικά με το θέμα σου

Για έντυπο υλικό (βιβλία, περιοδικά, εγχειρίδια, διπλωματικές, μεταπτυχιακές, διατριβές, κ.λπ.)

  • Κατάλογος της βιβλιοθήκης, αναζήτησε και δανείσου http://opac.seab.gr.

Όπως και άλλα εργαλεία αναζήτησης:

  • Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, http://opac.seab.gr, αναζήτησε και δια- δανείσου.
  • Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, http://www.unioncatalog.gr/ αναζήτησε και δια- δανείσου.

Για ηλεκτρονικό υλικό (βιβλία, περιοδικά, εγχειρίδια, διπλωματικές, μεταπτυχιακές, διατριβές, κ.λπ.)

Αναζήτηση σε Ηλεκτρονικές Πηγές:

Αναζήτηση σε Ηλεκτρονικές Πηγές Ανοικτής Πρόσβασης: